MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning

Indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2021/2022

Indskrivningen til børnehaveklasse til skoleåret 2021/2022 foregår i uge 46-47-48 ved digital tilmelding via kommunens hjemmeside www.hedensted.dk/skolestart

Forældre til de kommende børnehaveklasseelever, vil i uge 45-46 modtage indskrivningsmateriale fra distriktsskolerne.
Fredag den 27. november 2020 er sidste frist for tilmelding til skole.

Børn indskrives i børnehaveklasse i det år, hvor de fylder 6 år.

Nærmere oplysninger om valg af anden skole end distriktsskolen, udsættelse eller tidlig optagelse, befordringsregler mm., se kommunens hjemmeside www.hedensted.dk eller kontakt skolen eller Læring på tlf. 79 75 50 00.