Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om os

Øster Snede Skole - hvem er vi, og hvad står vi for?

På Øster Snede Skole går trivsel, gensidig tillid og gode faglige resultater hånd i hånd. Her kender vi hinanden godt. Vi bliver set og værdsat som de mennesker, vi hver især er.

Vore elever sendes videre ud i verden med særdeles gode resultater og kundskaber.

Det, som vi laver, virker. Det skyldes, at vi gør tingene sammen og hele tiden bestræber os på at gøre det, som giver mening for den enkelte og for fællesskabet. Her er ikke langt fra tanke til handling, og vi ligger i front i forhold til, hvad der rører sig inden for læring og pædagogik. Vi vægter leg og bevægelse og er begunstiget med gode moderne faciliteter både ude og inde, hvor der også er taget højde for- og rum til at imødekomme elevernes forskellige læringsstrategier.

Øster Snede Skole er også forældrenes og lokalområdets skole, hvor alle har indflydelse og får plads til at bidrage. Forældrene bakker op om traditioner som skolefest, morgensamling, forældredage og morgenlæsning. De engagerer sig for børnene og fællesskabets skyld, men også fordi de selv har lyst til at være her. Visionen er, at Øster Snede Skole er et godt lærested, værested, grosted og mødested for både børn og voksne.

Her er synlig og lettilgængelig ledelse, som skaber stabilitet og udvikling i dagligdagen gennem dialog mellem børn, medarbejdere og forældre. Vi prioriterer faglig udvikling og høje ambitioner med udgangspunkt i hverdagen, som den udspiller sig i de enkelte klasser.

Skolen har ca. 120 elever fra 0.-6. klasse. Herefter flytter de fleste til Løsning skole. Der er et tæt og fastlagt samarbejde med Løsning skole om overgangen – ligesom der er arrangeret samarbejdsdage på tværs af de to skoler allerede fra 4. klasse.

Øster Snede skole tilbyder SFO for elever fra 0. -4. klasse. Der er mulighed for at vælge forskellige SFO moduler. Både ledelse og SFO personale har sin gang på skolen i skoletiden, og har derved et stort kendskab til børnene og omvendt- dette skaber gode relationer og tryghed for børnene.

Skolen har et godt ry. Det er vi alle stolte af, og det forpligter!

Forældreudsagn:

 • En skole, som er aktiv i lokalområdet / Et lokalområde, som er aktiv i den lokale skole.
 • Tur til Bornholm i 6. klasse styrker fællesskabet.
 • Fokus på selv de små ting, som har betydning for eleverne.
 • Øster Snede Skole er en fantastisk skole. Her er hjemligt, der er ro, hyggeligt og der er kompetente og synlige lærere, der er opmærksomme.
 • Børnene lærer at sidde stille og lytte respektfuldt til andre, når en klassekammerat laver indslag eller lignende til morgensang.
 • På vores skole kommer skolelederen rundt i klasserne for at sige godmorgen og tale med eleverne om hvad de er optagede af.
 • Forholdsvis lille skole; Alt er overskueligt.
 • Tæt samarbejde mellem lærere og forældre. Man føler sig altid hørt som forældre.
 • Gode idrætsfaciliteter tæt på. God fritidsordning med fokus på leg og bevægelse.
 • Som mor til børn, der er gået videre i overbygningen på andre skoler, ved jeg, at børn fra Øster Snede Skole opleves dygtige der hvor de kommer hen.
 • Morgensamlingen er et synligt bevis på, at vi driver skole sammen - børn, lærere og forældre starter dagen sammen her.
 • Der bliver hurtigt taget hånd om et problem, når det opstår. Stort som småt.
 • En god traditionsrig skole med nærhed mellem børn, personale og forældre.
 • Skolen er god til at rumme de børn, som har ekstra behov.
 • På Øster Snede Skole er der fokus på den enkelte elev og fællesskabet.