MENU
Aula_close Layer 1

Om os

Øster Snede Skole - hvem er vi, og hvad står vi for

På Øster Snede Skole går trivsel, gensidig tillid og gode faglige resultater hånd i hånd. Her kender vi hinanden godt. Vi bliver set og værdsat som de mennesker, vi hver især er.

Vore elever sendes videre ud i verden med særdeles gode resultater og kundskaber.

Det, som vi laver, virker. Det skyldes, at vi gør tingene sammen og hele tiden bestræber os på at gøre det, som giver mening for den enkelte og for fællesskabet. Her er ikke langt fra tanke til handling, og vi ligger i front i forhold til, hvad der rører sig inden for læring og pædagogik. Vi vægter leg og bevægelse og er begunstiget med gode moderne faciliteter både ude og inde, hvor der også er taget højde for- og rum til at imødekomme elevernes forskellige læringsstrategier.

Øster Snede Skole er også forældrenes og lokalområdets skole, hvor alle har indflydelse og får plads til at bidrage. Forældrene bakker op om traditioner som skolefest, morgensamling, forældredage og morgenlæsning. De engagerer sig for børnene og fællesskabets skyld, men også fordi de selv har lyst til at være her. Visionen er, at Øster Snede Skole er et godt lærested, værested, grosted og mødested for både børn og voksne.

Her er synlig og lettilgængelig ledelse, som skaber stabilitet og udvikling i dagligdagen gennem dialog mellem børn, medarbejdere og forældre. Vi prioriterer faglig udvikling og høje ambitioner med udgangspunkt i hverdagen, som den udspiller sig i de enkelte klasser.

Skolen har ca. 155 elever fra 0.-6. klasse. Herefter flytter de fleste til Løsning skole. Der er et tæt og fastlagt samarbejde med Løsning skole om overgangen – ligesom der er arrangeret samarbejdsdage på tværs af de to skoler allerede fra 4. klasse.

Øster Snede skole tilbyder SFO for elever fra 0. -4. klasse. Der er mulighed for at vælge forskellige SFO moduler. Både ledelse og SFO personale har sin gang på skolen i skoletiden, og har derved et stort kendskab til børnene og omvendt- dette skaber gode relationer og tryghed for børnene.

Skolen har et godt ry. Det er vi alle stolte af, og det forpligter!