MENU
Aula_close Layer 1

Aktivitetskalender

Dette skoleår er anderlede grundet Covid-19 situationen - derfor skal der tages forbehold for eventuelle ændringer og justeringer.

August:
13. august 1. skoledag
31. august har skolen fødselsdag. Vi hejser flaget.

Oktober:
5. oktober er personalets dag. Forældrebestyrelsen og eleverne hygger lidt ekstra om personalet
9. oktober holder vi motionsdag. Dagen planlægges primært af idrætslærerne . 

November:
Grundet Covid-19 har vi desværre været nødsaget til at aflyse årets skolefest. 
27. november har vi juleklippedag

December:
11. december er der luciaoptog i forbindelse med morgensamlingen
22. december har vi mørkelæsedag. Dagen før vælger eleverne den bog, de ønsker at læse. Klasserne er sammen således at store elever læser for  -eller sammen med de små elever. Eleverne læser i grupper på 2-3 elever. De får et lys og hele skolen er oplyst med levende lys.

Februar:
Fastelavn afholdes fastelavnsmandag eller fredagen før fastelavn. Børnene møder udklædte og der er tøndeslagning i hallen umiddelbart efter morgensamling. 

Marts:
Fredag 3. marts afholder elevrådet trivselsdag

Forældredage. Forældre er velkomne til at være med i undervisningen. 

Maj/juni:
I maj og juni er der tradition for at kontaktforældrene arrangere klassearrangementer enten ud af huset eller på skolen.

Sidste skoledag. 6 årgang pynter skolen om morgenen, alle døre er låst frem til kl. 08.00. Når dørene åbnes står hele 6. klasse klar til at hilse på både elever, forældre og personale. der er udvidet morgensamling, hvor 6. klasse siger tak til deres lærere og feriesangen synges. i løbet af dagen spiller 6. klasse rundbold mod personalet - herefter har 6. klasse fri. Øvrige elever rydder op hygger i klasserne indtil kl. 13.45 hvor vi mødes og synger feriesang.