Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Skolebestyrelsens forretningsorden

 

 • Mødeindkaldelse
  • Sker på mail med en uges varsel.
 • Dagsorden
  • Skolelederen laver et udkast som færdiggøres i samarbejde med formanden
 • Beslutninger
  • Hvis der ikke kan opnås enighed, så stemmes der i henhold til loven.
 • Referat
  • Udarbejdes af SFO-lederen og udsendes umiddelbart efter mødet. Hvis man ikke har reageret inden for et par dage, betragtes referatet som godkendt og kan lægges ud offentligt. Referatet underskrives på næste bestyrelsesmøde.
 • Ret til enkeltmedlemmers tilføjelser til referatet
  • Kan ske efter en afstemning.
 • Indkaldelse af suppleanter
  • Suppleanter indkaldes såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen.
 • Mødefrekvens
  • Der tilstræbes minimum 10 gange i løbet af skoleåret. Datoer og tidspunkt aftales på første møde i august/ sidste møde i juni og mødet i januar for det kommende halve år.

Revideret december 2018