Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Øster Snede Skole historisk set

Skoler i Øster Snede Sogn

250 år er lang tid. 8-9 generationer, hvor far har skiftet med søn. Så lang tid har der været skoler i Øster Snede Sogn. I 1739 bestemte regeringen i en forordning, at der skulle oprettes skoler på landet. Hidtil havde der kun været latinskoler og små private skoler i byen, som den H.C. Andersen kom i 75 år senere.

Det kneb med at få gennemført “Danmarks første skolelov”. Det kostede jo penge. Først i 1741 blev der bygget skoler i Kragelund og Gl. Sole. De to skoledistrikter skiltes af en stor kløft, mosen, syd for Båstrup. Kragelund var det største område. Her var Bøgballe og Agersbøl med.

Der skulle ansættes lærere til at lære børnene at læse og skrive “tydeligen”. Katekismus var vigtig, helst skulle den læres udenad.

Men børnene fik lang skolevej. De havde kun benene at gå på. Derfor forlangte forældrene, at der i de fire vintermåneder skulle oprettes småskoler med vinterlærere. Det skete i Solskov, Båstrup og Bøgballe.

Sognet blev godt dækket med skoler. Der var nu en skole i 5 af de syv byer. Ved udskiftningen af landsbyerne fik lærerne en skolelod af byens jord. Desuden fik han nøje aftalte læs tørv og brænde til skolestuen og sig selv samt andre penge- og madgaver til højtiderne.

I 1814 kom der en ny og mere effektiv skolelov. Nu var der undervisningspligt. Skolerne blev mere centraliserede, og dygtigere lærere blev ansat. Loven var en betydelig fremgang for skolevæsenet og varede helt frem til 1937-loven.

I begyndelsen af 1800-tallet kom De stærke Jyrders vækkelse til sognet, og det kom i højeste grad til at dreje sig om skoler og lærebøger. Striden med myndighederne varede i en halv snes år og endte med, at mere end halvdelen af sognets beboere skilte sig ud og dannede private skoler.

I 1958 kom der en ny skolelov, der krævede hverdagsskolegang også i landsbyerne, sprogundervisning, skolekøkken- og sløjdundervisning og meget mere. Der blev i 1956 bygget to nye skoler i Kragelund og Gl. Sole. Nu gik det den anden vej. Privatskolerne sygnede hen, og kun Bøgballe privatskole holdt skansen.

På dette tidspunkt var tiden ikke moden til at få bygget en fællesskole i Øster Snede. Dette skete først i 1989, hvor man klippede det røde silkebånd over og åbnede Øster Snede Skole, præcis 250 år efter den første lov. Skolen har helt sikkert indfriet manges ønske om en fælles skole.

(Kilde: Therkel Hansen, Øster Snede).