Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

 

Skolens værdier tager afsæt i værdierne for Hedensted Kommune. Kommunens værdier er: Ansvar, dialog og udvikling. Skolens værdier er fællesskab, tydelighed og udvikling.

Fællesskab

Det betyder at:

 • der er fælles morgensang og morgenlæsning i klasserne
 • forældrene er velkomne på skolen
 • vi prioriterer fælles oplevelser og traditioner
 • der er et naturligt samarbejde mellem skole og SFO
 • der bliver arrangeret fælles udviklingsforløb for hele personalegruppen
 •  vi har fælles ansvar for fælles trivsel (personale, forældre, elever)
 •  vi i fællesskab passer på de fysiske rammer
 •  skolen er en naturlig del af lokalsamfundet
   

Tydelighed

Det betyder at:

 • tydelige mål for den daglige undervisning som eleverne kan forstå
 • der er en tydelig og kendt struktur på hverdagen
 • der er klare og kendte retningslinjer for alle på skolen
 • vi værdsætter et sprog og en adfærd, som alle føler sig trygge ved
 • tydelig dialog mellem personale – forældre – børn
 • vi udtrykker klare forventninger til forældre, elever og kollegaer
 • skolen er synlig overfor det omgivende samfund

 

Udvikling

Det betyder at:

 • vi tilstræber gode fysiske rammer, gode læringsmiljøer og rum til fordybelse
 • vi er åbne for nye ideer og forandringer (at prøve nye pædagogikker og materialer)
 • vi i fagudvalg og på fælles møder for det samlede personale deler viden og erfaring
 • vi hvert år har fokus på områder, som vi ønsker at gøre en særlig indsats for at udvikle
 • vi prioriterer gode muligheder for efter/videreuddannelse